DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM!!!

08-11-2012 r.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świetlik wraz ze swoimi podopiecznymi składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy przekazali na rzecz stowarzyszenia w ramach rozliczenia rocznego zeznania podatkowego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, wyrażając z tego powodu wielką radość i jednocześnie wdzięczność.

Informujemy, iż z w/w tytułu wpłynęła na rzecz stowarzyszenia kwota 34 220,90 złotych.

Zapewniamy, że pozyskane w powyższy sposób środki finansowe zostaną racjonalnie wydatkowane na działalność Statutową Stowarzyszenia. Owe wsparcie finansowe z pewnością pozwoli na coraz lepsze zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży oraz poprawę funkcjonowania ośrodka w Skowronnie Dolnym. Środki zgromadzone na poszczególnych subkontach zostaną wydatkowane na leczenie i rehabilitację dzieci wskazanych przez Państwa w formularzach zeznań podatkowych.

Dziękujemy za docenienie i wsparcie naszej pracy.

Ulotka przekaż 1%Nasz adres: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świetlik
Skowronno Dolne 52, 28-400 Pińczów, tel. 41 314 42 01,
e-mail: swietlik@pinczow.com