Sztuka dzieci szuka

19-11-2012 r.

W ramach zajęć edukacyjnych dzieci z grupy Słoneczka uczestniczyły w pierwszych z serii zaplanowanych zajęć plastycznych w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury. Dzieci odwiedziły pracownie plastyczną artysty plastyka Pawła Kisielewskiego, który wprowadził dzieci w arkana sztuki. Artysta tłumaczył małym uczestnikom spotkania, że sztuka to przestrzeń, w której zazębiają się rozmaite tworzywa i substancje: dźwięki, brzmienia, kształty, barwy, słowa.... Maluchy zwiedziły galerie, pracownie plastyczna oraz wykonały pierwsze rysunki i już nie mogą doczekać się kolejnej „żywej” lekcji w Domu Kultury.

Spotkanie ze sztuką  zdjęcie nr 1          Spotkanie ze sztuką  zdjęcie nr 2

Spotkanie ze sztuką  zdjęcie nr 3          Spotkanie ze sztuką  zdjęcie nr 4

Spotkanie ze sztuką  zdjęcie nr 5          Spotkanie ze sztuką  zdjęcie nr 6

Spotkanie ze sztuką  zdjęcie nr 7          Spotkanie ze sztuką  zdjęcie nr 8

ASpotkanie ze sztuką  zdjęcie nr 9          Spotkanie ze sztuką  zdjęcie nr 10

Kilka słów o wpływie twórczości plastycznej na rozwój dziecka.

Wychowanie młodego pokolenia przez sztukę. Artystyczne możliwości dziecka przejawiają się w jego twórczości plastycznej, którą przedszkole rozwija i wzbogaca. Stymulując rozwój inicjatywy dziecka, należy również wzmacniać jego wiarę we własne możliwości i stwarzać okazje, aby wykonując prace plastyczne mogło urzeczywistniać swoje pomysły. Budzenie potrzeb i przeżyć estetycznych, rozwijanie czynnego stosunku do piękna w życiu codziennym, umożliwianie dziecku obcowania ze sztuką, pięknem, harmonią - to bardzo ważne zadanie, jakie ma do spełnienia nauczyciel przedszkola. Dziecko odbiera sztukę spontanicznie i emocjonalnie: w zależności od nastroju, uczuć i stanu przeżyć w danej chwili – podobają mu się różne rzeczy. To od emocji zależy na co dziecko zwróci uwagę – kolor, kształt, rozmieszczenie poszczególnych elementów. Utwory i przedmioty artystyczne, z którymi dziecko zetknęło się pozostawiają ślad w jego pamięci i wyobraźni.  Dostarczają mu wzorów piękna i wywierają wychowawczy wpływ na dziecko, ucząc je szacunku dla pracy ludzkiej, szacunku dla oryginalności wytworów, uczą sposobu zachowania się podczas oglądania, np. obrazów w galerii, obrazów w książce, wystaw prac innych dzieci. Oglądając, obserwując i podziwiając dzieła artystów, dzieła kolegów z grupy lub przedszkola dziecko ma możliwość przeżycia ,,wstrząsu plastycznego”, co ma wpływ na jego inteligencję i twórczość plastyczną. Wstrząs plastyczny to pobudzenie wyobraźni, fantazji, wrażliwości na barwę, kolor i wreszcie chęć działania plastycznego. Odbiór sztuki pozwala utrzymywać równowagę dziecka niezbędną dla jego zdrowia psychicznego. Działanie plastyczne daje dziecku wiele radości, przynosi odprężenie i rozładowanie napięć.

Nasz adres: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świetlik
Skowronno Dolne 52, 28-400 Pińczów, tel. 41 314 42 01,
e-mail: swietlik@pinczow.com