Ośrodek “Świetlik” – Rehabilitacja

Rehabilitacja polega na pomocy osobie niepełnosprawnej w funkcjonowaniu poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń ruchowych. Jest to bardzo istotne, gdyż nie tylko ułatwia codzienne życie takiej osoby, zapewnia ruch czyli wpływa bezpośrednio na jakość życia, ale także a zwiększa zadowolenie, satysfakcję z egzystencji. Rehabilitant wykonuje pracę z ciałem, a ponadto przebywa z pacjentem, słucha go, rozmawia z nim.

Posiadamy sale wyposażoną w ugul, ergometr, roter ręczny, drabinki, piłki, materace.

Wykonujemy zabiegi w zakresie kinezyterapii:

  • ćwiczenia ogólnousprawniające
  • ćwiczenia bierne
  • czynno-bierne i wspomagane
  • czynne
  • ćwiczenia zoporem
  • ćwiczenia w odciążeniu
  • masaż leczniczy

Zabiegi w zakresie fizykoterapii

  • lampa Solux

Zabiegi w zakresie hydroterapii

  • hydromasaż

Kinezyterapia przyśpiesza procesy naprawcze i zastępcze w układzie ruchu narządach wewnętrznych, zabezpiecza przed wykształceniem wadliwej kompensacji, przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno-stawowo-mieśniowo-więzadłowym, zapobiega powikłaniom krążeniowo - oddechowym poprawia ogólną wydajność ustroju i jest jedyną z podstawowych form profilaktyki schorzeń narządu ruchu, krążenia i układu oddechowego.
Celem kinezyterapii jest przerwanie błędnego koła bólowego przez zmniejszenie odruchowego wzmożonego napięcia mięśni przykręgosłupowych i poprawę stabilności odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa, a także przywrócenie równowagi mięśniowej zapobiegającej nawrotom dolegliwości.

Dobra terapia, to terapia prowadzone systematycznie, konsekwentnie. Ćwiczenia dostosowane są i dopasowane zawsze do indywidualnych potrzeb wychowanka.

        

Nasz adres: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świetlik
Skowronno Dolne 52, 28-400 Pińczów, tel. 41 314 42 01,
e-mail: swietlik@pinczow.com