Sala Snoezelen

11-01-2012 r.

Małymi krokami zbliżamy się do uruchomienia Sali Doświadczania Świata w Skowronnie Dolnym.


Sala Snoezelen zdjecie nr 1


Sala Snoezelen zdjecie nr 2


Sala Snoezelen zdjecie nr 3


Sale Doświadczania Świata są elementem wieloprofilowej, kompleksowej metody usprawniania dzieci i młodzieży, znanej za granicą pod nazwą Snoezelen. Są to specjalne pomieszczenia wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów, takie jak: emiter zapachów, kolumna wodna, tablice dotykowe, czy kurtyna światłowodów, które w zależności od potrzeb dostarczają dzieciom różnego rodzaju bodźców. Sale Doświadczania Świata stwarzają warunki do pracy z pacjentami o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności oraz ze sprzężoną, wieloraką niepełnosprawnością, między innymi z osobami niewidomymi, autystycznymi, czy z porażeniem mózgowym. Terapia prowadzona w Salach pod okiem doświadczonych specjalistów ułatwia znalezienie nowej drogi dotarcia do tych, którym niepełnosprawność umysłowa, czy zaburzenia psychiki, nie pozwalają na nawiązywanie prawidłowej komunikacji z otoczeniem. Metoda ta pomaga dzieciom odbierać, uporządkować i przeżywać świat. Daje to szansę dzieciom i młodzieży na zmniejszenie skutków niepełnosprawności, a tym samym na pełniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie i większą samodzielność.

Podczas przerwy świątecznej udało się pomalować pomieszczenia w których niebawem zamomtujemy wyposażenie. W prace - społecznie zaangażowali się Pan Łukasz "Angol" Domagała i Krzysztof Sarna. Dziękujemy Serdecznie.

Budowa Sali Doświadczania Świata to kolejne działanie podjęte przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świetlik, które pozwoli wspomóc rehabilitację i edukację wszystkich podopiecznych.


Nasz adres: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świetlik
Skowronno Dolne 52, 28-400 Pińczów, tel. 41 314 42 01,
e-mail: swietlik@pinczow.com