Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Świetlik”

Stowarzyszenie wspiera działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych służące ich pełnej aktywizacji i integracji społecznej. Od 2008 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Dotychczas dzięki ludziom wielkiego serca udało nam się wyremontować budynek po byłej szkole podstawowej w Skowronie Dolnym. Od września 2009 mieści się tam punkt przedszkolny dla dzieci niepełnosprawnych, a od lutego br. funkcjonuje sala rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży.
W 2010 roku chcemy rozszerzyć nasze działania, poprzez rozpoczęcie nowych zajęć terapeutycznych w tym spotkań z logopedą oraz psychologiem. Planujemy w ramach współpracy z Instytutem Rozwoju Osobistego z Kielc objęcie opieką psychologiczną wszystkich małych członków jak i rodziny z naszego stowarzyszenia. 03. 12. 2009 roku w PROW podpisaliśmy pre-umowę na zadanie pn. ”Organizacja świetlicy wiejskiej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, ociepleniem budynku, z zagospodarowaniem placu przy świetlicy” .W ramach tego zadania zostanie wykonane ocieplenie budynku, wykonanie dróg i chodników , ogrodzenie całej działki oraz przygotowanie placu zabaw, który będzie służył nie tylko dzieciom w Świetliku ale wszystkim mieszkańcom Skowronna. Kompleksowo zostaną, także wyposażone pomieszczenia budynku w niezbędne pomoce edukacyjne i dydaktyczne. Wierzymy w to iż już w czerwcu zostanie zakończona inwestycja i nasz Ośrodek zacznie w pełni służyć mieszkańcom naszego regionu, w tym osobom niepełnosprawnym.
Państwa gest dobrej może sprawić że będziemy mogli uczyć, rehabilitować i pomagać dzieciom i młodzieży z terenu Ponidzia.

Nasza misja:

"Wieloprofilowe i zintegrowane działania edukacyjno-zdrowotne na rzecz dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny w celu zwiększenia ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym"

Naszym celem jest zapewnienie dzieciom z uszkodzeniem mózgu z terenu Ponidzia jak najwyższej jakości edukacji, usprawniania i opieki. Poprzez stymulację ich duchowego, moralnego, kulturalnego, intelektualnego i fizycznego rozwoju chcemy je przygotować do aktywnego, możliwie najbardziej niezależnego dorosłego życia. Zgodnie z holistyczną filozofią stosowanego przez nas Systemu kierujemy procesem uczenia się funkcji ruchowych, czynności życia codziennego, porozumiewania się i norm społecznych oraz programu przedszkolnego i szkolnego. Programy usprawniania są realizowane przez fachowy, wieloprofilowo wykształcony zespół, w przyjaznym, bezpiecznym i motywującym otoczeniu.

Nabór


Nasz adres: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świetlik
Skowronno Dolne 52, 28-400 Pińczów, tel. 41 314 42 01,
e-mail: swietlik@pinczow.com