Młodzież z ZSCKR w Chrobrzu - dla Kuby

19-09-2012 r.


Dzisiaj w wyniku zbiórki dobrowolnych datków pieniężnych dla Kuby wśród uczniów i grona pedagogicznego ZSCKR w Chrobrzu wpłyneło 158,71 zł.
Przedstawiciele młodzieży, uczennice - Gabrysia Kocerba i Małgosia Glonek pod opieką nauczyciela Jurka Wojtasika osobiści dostarczyły i komisyjnie przeliczyły zgromadzone w puszcze środki pieniężne.
Dziękujemy Panu Dyrektorowi Jerzemu Trzepatowskiemu, nauczycielom i młodzieży szkolnej z Chrobrza.


Młodzież z ZSCKR w Chrobrzu - dla Kuby zdjęcie nr 1


Nasz adres: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świetlik
Skowronno Dolne 52, 28-400 Pińczów, tel. 41 314 42 01,
e-mail: swietlik@pinczow.com