Dziękujemy wszystkim którzy wspomogli Kubę i jego rodzinę w walce o jego zdrowie

30-04-2013 r.

WYNIK PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA LECZENIE I REHABLITACJĘ KUBY MOŻDŻYNSKIEGO

 1. STOWRZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚWIETLIK W SKOWRONNIE DOLNYM 52, 28-400 PIŃCZÓW NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NR.1.2012 WYDANEGO PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE DNIA 14.09.2012 ROKU PRZEPROWADZIŁO W DNIACH OD 16 WRZEŚNIA 2012 DO 31.03.2013 ROKU ZBIÓRKĘ PUBLICZNĄ NA POTRZEBY LECZENIA I REHABILITACJI KUBY MOŻDŻYŃSKIEGO.


 2. W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLCZNEJ ZEBRANO ŚRODKI PIENIĘŻNE W KWOCIE 13 982,98 ZŁOTYCH SŁOWNIE : TRZYNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT DWA ZŁOTE 98/100 .
  • DOBROWOLNE WPŁATY NA KONTO BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PIŃCZOWIE O NR 42850900022001000272410003 W WYSOKOŚCI 3822,95 ZŁ
  • ZBIERANIA DATKÓW DO ZAPLOMBOWANYCH PUSZEK USTAWIONYCH PODCZAS FESTYNU, IMPREZ ORAZ W MIEJSCACH PUBLICZNYCH ZA ZGODĄ WŁAŚCIELI OBIEKTÓW - 10 160,03 ZŁ
  • SPRZEDAŻY PRZEDMIOTÓW - 0,00 ZŁ


 3. WYSOKOŚĆ KOSZTÓW PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI ,KTÓRE STANOWIŁY JEDYNIE KOSZTY UTRZYMANIA RACHUNKU BANKOWEGO TJ. PROWIZJI I OPŁAT WYNIOSŁY - 58,81 ZŁ


 4. KAPITALIZACJA ODSETEK BANKOWYCH - 1,26 ZŁ


 5. ŚRODKI PIENIĘŻNE POCHODZACE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ ZOSTAŁY PRZEKAZANE RODZICOM CHŁOPCA . RODZICE PRZEZNACZAJĄ OTRZYMANE ŚRODKI NA LECZENIE I REHABLITACJĘ SYNA.


 6. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z FUNDUSZY PCHODZACYCH ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ, PRZEZNACZONYCH NA LECZENIE I REHABILITACJĘ KUBY MOŻDŻYŃSKIEGO :
  • REHABLITACJA I ZAKUP SPRZETU REHABLITACYJNEGO - 4692,26 ZŁ
  • NOCLEGI OPIEKUNA DZIECKA W SZPITALU - 375,00 ZŁ
  • DOJAZDY DO SZPITALA , NA REHABLITACJĘ - 3197,97 ZŁ
  • LEKI, ODŻYWKI,ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ ITP - 3845,33 ZŁ

 7. ŚRODKI W WYSOKOŚĆ 1814,87 ZŁOTYCH PO ZAKOŃCZENIU ZBIÓRKI POZOSTAŁY NA KONCIE STOWARZYSZENIA I ZOSTNĄ WYKORZYSTANE PRZEZ RODZICÓW W OKRESIE PÓŹNIEJSZYM, PONIEWAŻ CHŁOPIEC PODDAWANY JEST DALSZEMU LECZENIU I REHABLITACJI.Nasz adres: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świetlik
Skowronno Dolne 52, 28-400 Pińczów, tel. 41 314 42 01,
e-mail: swietlik@pinczow.com