DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM!!!

14-01-2014 r.

"Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świetlik i jego podopieczni serdecznie dziekują wszystkim podatnikom, którzy w 2013 roku przekazali na rzecz naszego stowrzyszenia jak i indywidualne subkota 1% podatku na łaczną kwotę 44306,90.
Dziękując z całego serca infromujemy, że w 2013 roku pomoglismy rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością dzieci w dofinansowaniu turnusów rehablitacyjnych, zakupu sprzętu rehablitacyjnego, nierefundowanych przez NFZ zabiegów lekarkich, zajeć rehablitacyjnych na kwotę 23 556,41.
Ponadto z Państwa darowizny wspierana jest działaność naszego Punktu Przedszkolnego o charakterze integracyjnym, w którym uczą się zarówno dzieci niepełnoprawne jak i pełnosprawne."

Dziękujemy!Ulotka przekaż 1%Nasz adres: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świetlik
Skowronno Dolne 52, 28-400 Pińczów, tel. 41 314 42 01,
e-mail: swietlik@pinczow.com